Uploaded by
Let's do something beautiful for God and with Him, and becoming beautiful in the process.

Vision

We dream of developing a Kingdom community for God on the eastside of the Capital.

Mission

We do whatever it takes to help people becoming fully devoted followers of Jesus Christ.

Our Calling

 1. The Good News must be explained to everyone everywhere: God is passionate to establish a dynamic personal relationship between us and Him, and He has made a plan of forgiveness to establish it. You only receive it if you accept His offer!
 2. The lost must be pursued and found!
 3. The believers must be equipped for the difference they can make for someone!
 4. The poor and those in need must be assisted!
 5. The lonely and seeking must be embraced in friendship and community!
 6. And God gets all the credit for it all!

Visie

Ons droom om ‘n Koninkryksgemeenskap vir God aan die oostekant van die Hoofstad te ontwikkel.

Missie

Ons doen wat ook al nodig mag wees om mense te help om ten volle toegewyde volgelinge van Jesus Christus te word.

Ons Roeping 

 1. Die Blye Boodskap moet oral vir almal verduidelik word: God is passievol om ‘n dinamiese persoonlike verhouding tussen ons en Hom te vestig, en Hy het ‘n vergiffenisplan gemaak om dit te bewerkstellig. Jy ontvang dit net as jy Sy aanbod aanvaar!
 2. Die verlorenes moet gesoek en gevind word!
 3. Die gelowiges moet toegerus word vir die verskil wat hulle vir iemand kan maak!
 4. Die armes en diegene in nood moet bygestaan word!
 5. Die eensames en soekendes moet in vriendskap en gemeenskap ingetrek word!
 6. En God kry al die krediet daarvoor!

Gawie Malan  13.04.2011    No Copyright reserved, just use it!

Vision, Mission and Calling